အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ မူလတန်းကျောင်းအုပ်မှ အလယ်တန်းပြ ရာထူးသို့ ရာထူးပြောင်း လျှောက်ထားသူများ၏လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား

dbe

ကချင်ပြည်နယ် >> Download ရယူရန် << ကယားပြည်နယ် >> Download ရယူရန် << ကရင်ပြည်နယ် >> Download ရယူရန် <<

More…

အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော အလယ်တန်းပြ(PGDMA)များ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား

dbe

ကချင်ပြည်နယ် >> Download ရယူရန် << ကယားပြည်နယ် >> Download ရယူရန် << ကရင်ပြည်နယ် >> Download ရယူရန် <<

More…

အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော အလယ်တန်းပြရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား(ဝန်ထမ်းပေါင်းစည်း)

dbe

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး >> Download ရယူရန် << ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့) >> Download ရယူရန် << မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး >> Download ရယူရန် <<

More…

အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော အလယ်တန်းပြရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား

dbe

ကချင်ပြည်နယ် >> Download ရယူရန် << ကယားပြည်နယ် >> Download ရယူရန် << ကရင်ပြည်နယ် >> Download ရယူရန် <<

More…

WHO ၏ COVID-19 သည်ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်အပေါ်လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စ

dbe

WHO ၏ COVID-19 သည်ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်အပေါ်လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စ >> Download ရယူရန် <<