အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ အသိပညာပေးဆိုင်ရာ ရေဒီယိုထုတ်လုပ်၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ Social media မှ အသိပညာပေးပြိုင်ပွဲများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ရုပ်သံအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအကျိုးသက်ရောက်မှု စိစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းများ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

dbe logo

“အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ အသိပညာပေးဆိုင်ရာ ရေဒီယိုထုတ်လုပ်၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ Social media မှ အသိပညာပေးပြိုင်ပွဲများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ရုပ်သံအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအကျိုးသက်ရောက်မှု စိစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းများ

More…

ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် သင်ခန်းစာများ

dbe logo

>> အောက်ပါ Link များတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် << မူလတန်းအဆင့်ကျောင်းသင်ခန်းစာများ အလယ်တန်းအဆင့်ကျောင်းသင်ခန်းစာများ အထက်တန်းအဆင့်ကျောင်းသင်ခန်းစာများ