အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ အသိပညာပေးဆိုင်ရာ ရေဒီယိုအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ Social media မှ အသိပညာပေးပြိုင်ပွဲများ ပြုလုပ်ရန် ရုပ်သံအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

dbe logo

“အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ အသိပညာပေးဆိုင်ရာ ရေဒီယိုအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ Social media မှ အသိပညာပေးပြိုင်ပွဲများ ပြုလုပ်ရန် ရုပ်သံအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း” >>>Download

More…

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ အသိပညာပေးဆိုင်ရာ ရေဒီယိုထုတ်လုပ်၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ Social media မှ အသိပညာပေးပြိုင်ပွဲများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ရုပ်သံအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအကျိုးသက်ရောက်မှု စိစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းများ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

dbe logo

“အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ အသိပညာပေးဆိုင်ရာ ရေဒီယိုထုတ်လုပ်၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ Social media မှ အသိပညာပေးပြိုင်ပွဲများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ရုပ်သံအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအကျိုးသက်ရောက်မှု စိစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းများ

More…

Covid-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Mask, Face Shield, Infrared Thermometer များဝယ်ယူရန် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအမည်စာရင်းကြေငြာခြင်း

dbe

Covid-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Mask, Face Shield, Infrared Thermometer များဝယ်ယူရန် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအမည်စာရင်းကြေငြာခြင်း >> Download ရယူရန် <<

စတုတ္ထတန်း(Grade-4)သင်ရိုးသစ် ခရိုင်အဆင့် သင်တန်းအတွက် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းကပ်တင်ဒါခေါ်ယူမည့် ပုံစံ

dbe

စတုတ္ထတန်း(Grade-4)သင်ရိုးသစ် ခရိုင်အဆင့် သင်တန်းအတွက် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းကပ်တင်ဒါခေါ်ယူမည့် ပုံစံ Download ရယူရန် <<

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် လူရည်ချွန်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများနှင့် ကြီးကြပ်ဆရာ၊ဆရာမများအတွက်အောက်ပါလိုအပ်မည့် ဝတ်စုံနှင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်

dbe

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် လူရည်ချွန်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများနှင့် ကြီးကြပ်ဆရာ၊ဆရာမများအတွက်အောက်ပါလိုအပ်မည့် ဝတ်စုံနှင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါသည် >> Download ရယူရန် <<