ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာနအတွက် စက္ကူ၊မင်နှင့် ပုံနှိပ်ရေးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

dbe

ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်)အတွက် ကျောင်းသုံးပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ထပ်မံလိုအပ်သည့် စက္ကူ၊ မင်နှင့် ပုံနှိပ်ရေးပစ္စည်းများကို ပြည်တွင်းသုံး မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန်

More…

ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာနအတွက် စက္ကူများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

dbe

>>> Download ရယူရန်<<<