အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆရာ၊ဆရာမများ၏ ICT နည်းပညာအရည်အသွေး ပိုမိုတိုးတက်စေရန်အတွက် ဖွင့်လှစ်သည့် Advanced Computer Training (2018)ဗဟိုအဆင့် သင်တန်း

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန Website လွှင့်တင်ခြင်းတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်နှင့် နှစ်စဉ်ကျင်းပ လျက်ရှိသော အခြေခံပညာဆရာ၊ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်း များပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်သည့်   National ICT Awards (Educational Project

More…