အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ အသိပညာပေးဆိုင်ရာ ရေဒီယိုအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ Social media မှ အသိပညာပေးပြိုင်ပွဲများ ပြုလုပ်ရန် ရုပ်သံအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

dbe logo

“အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ အသိပညာပေးဆိုင်ရာ ရေဒီယိုအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ Social media မှ အသိပညာပေးပြိုင်ပွဲများ ပြုလုပ်ရန် ရုပ်သံအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း” >>>Download

More…

ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် သင်ခန်းစာများ

dbe logo

>> အောက်ပါ Link များတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် << မူလတန်းအဆင့်ကျောင်းသင်ခန်းစာများ အလယ်တန်းအဆင့်ကျောင်းသင်ခန်းစာများ အထက်တန်းအဆင့်ကျောင်းသင်ခန်းစာများ