ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအထောက်အကူပြုအစီအစဉ်

dbe

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့လက်တွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကျောင်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု အထောက်အကူပြု အစီအစဉ် အရ ပညာရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များတွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ လူမှုရေးရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့်လမ်းညွှန်ချက်၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်တွင် အသိပေးဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်၍

More…

Physical Fitness Dance သင်တန်း(၁/၂၀၁၉)

FB_IMG_1547998589871

(၇-၁-၂၀၁၉)မှ (၁၈-၁-၂၀၁၉)ထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော Physical Fitness Dance သင်တန်းသို့ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် များရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများမှ ကာယပညာ ဆရာ၊ဆရာမ စုစုပေါင်း(၁၄၀)ဦးတက်ရောက်ခဲ့သည်။

Safe and Child-Friendly School Construction Guidelines_English & Myanmar ကို Download ရယူနိုင်ပါကြောင်း

dbe

Safe-and-Child-Friendly-School-Construction-Guidelines_English Download ရယူရန်<<< Safe-and-Child-Friendly-School-Construction-Guidelines_Myanmar Download ရယူရန်<<<

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများ၊ ခရိုင်ပညာရေးမှူးရုံးများ၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများနှင့် အခြေခံပညာကျောင်းများရှိ အရာရှိများနှင့်ဝန်ထမ်းများအားလုံး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စ

dbe

>>> Download ရယူရန်<<<

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၏ လက်ထောက်မြို့နယ်ပညာရေးမှူး အပြောင်း/ရာထူးပြောင်း/ရာထူးတိုး တန်းစီ၊ လျာထားစာရင်း

dbe

>>> အပြောင်း/ရာထူးပြောင်း/ရာထူးတိုး တန်းစီ၊ လျာထားဦးရေစာရင်းချုပ် Download ရယူရန်<<< >>> ရာထူးတိုး တန်းစီ၊ လျာထား ဇယား Download ရယူရန်<<< >>> ရာထူးပြောင်း

More…