ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူး၊ အထက်တန်း ကျောင်းအုပ်၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၏ ရာထူးတိုး၊ အပြောင်း အရွှေ့ တန်းစီဇယားများ

dbe

၁။ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်(များ-နည်း) တန်းစီဇယား >> Download ရယူရန် <<   ၂။ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး

More…

“ဘက်စုံစာသင်ကျောင်း ဘေးကင်းလုံခြုံရေး သင်တန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်”

dbe

နောက်ဆက်တွဲ(၁)ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ၏မှတ်စုများ >> Download ရယူရန် <<   ဘက်စုံစာသင်ကျောင်း ဘေးကင်းလုံခြုံရေး သင်တန်းလမ်းညွှန်စာအုပ် >> Download ရယူရန် <<   မြန်မာနိုင်ငံစာသင်ကျောင်းများ

More…

လူရည်ချွန်ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ယုံကြည်မှုစစ်ဆေးခြင်း သရုပ်ပြ Video

PE

  လူရည်ချွန်ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ယုံကြည်မှုစစ်ဆေးခြင်း သရုပ်ပြ Video