အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော အလယ်တန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်(များ-နည်း) တန်းစီဇယား

dbe

>> Download ရယူရန် <<

အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အလယ်တန်းကျောင်းအုပ်မှ ဦးစီးအရာရှိရာထူးသို့ ရာထူးပြောင်း လျှောက်ထားသူများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်(များ-နည်း) တန်းစီဇယား

dbe

>> Download ရယူရန် <<

အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် စာမေးပွဲများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖေဖော်ဝါရီလနှင့် မတ်လအတွင်း အလေးပေးဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ

dbe

>> Download ရယူရန် <<