WHO ၏ COVID-19 သည်ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်အပေါ်လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စ

dbe

WHO ၏ COVID-19 သည်ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်အပေါ်လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စ >> Download ရယူရန် <<  

WHO ၏ COVID-19 သည်ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်အပေါ်လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စ

dbe

WHO ၏ COVID-19 သည်ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်အပေါ်လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စ >> Download ရယူရန် <<    

လူရည်ချွန်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအား လူရည်ချွန်စခန်းများသို့ စေလွှတ်ရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များရပ်ဆိုင်းခြင်း

dbe

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ လူရည်ချွန်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအား လူရည်ချွန်စခန်းများသို့ စေလွှတ်ရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များရပ်ဆိုင်းခြင်း >> Download ရယူရန် <<    

WHO ၏ COVID-19 သည် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်အပေါ် လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စ

dbe

WHO ၏ COVID-19 သည် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်အပေါ် လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စ >> Download ရယူရန် <<  

ကာယပညာနှင့်အားကစားအခြေခံနည်းပြသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၁)ခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်းကိစ္စ

dbe

ကာယပညာနှင့်အားကစားအခြေခံနည်းပြသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၁)ခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်းကိစ္စ >> Download ရယူရန် <<