၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (အခြေခံပညာကဏ္ဍ )တွင် ထည့်သွင်းသည့်စာတမ်းများ

dbe

>> Download ရယူရန် << >> Download ရယူရန် << >> Download ရယူရန် << >>Download ရယူရန် <<

More…

အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ/ ဆရာ၊ဆရာမများ အားလုံးလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စ

dbe

အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ/ ဆရာ၊ဆရာမများ အားလုံးလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စ >> Download ရယူရန် <<  

အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ မူလတန်းကျောင်းအုပ်မှ အလယ်တန်းပြ ရာထူးသို့ ရာထူးပြောင်း လျှောက်ထားသူများ၏လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား

dbe

ကချင်ပြည်နယ် >> Download ရယူရန် << ကယားပြည်နယ် >> Download ရယူရန် << ကရင်ပြည်နယ် >> Download ရယူရန် <<

More…

အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော အလယ်တန်းပြ(PGDMA)များ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား

dbe

ကချင်ပြည်နယ် >> Download ရယူရန် << ကယားပြည်နယ် >> Download ရယူရန် << ကရင်ပြည်နယ် >> Download ရယူရန် <<

More…