လုပ်သက်(၁၀)နှစ်နှင့်အထက် မူလတန်းကျောင်းအုပ်များ၏ တန်းစီဇယား

dbe logo

(ပထမပိုင်း) >> Download ရယူရန် << (ဒုတိယပိုင်း)   >> Download ရယူရန် <<   (တတိယပိုင်း) >> Download

More…

လုပ်သက်(၁၀)နှစ်နှင့်အထက် မူလတန်းကျောင်းအုပ် (အထက်တန်းပြလစာစား)များ၏ တန်းစီဇယား

dbe logo

(ပထမပိုင်း) >>Download ရယူရန် << (ဒုတိယပိုင်း) >> Download ရယူရန် << (တတိယပိုင်း) >> Download ရယူရန် <<

လုပ်သက်(၁၀)နှစ်နှင့်အထက် မူလတန်းကျောင်းအုပ် (၅၉ နှစ်နှင့်အထက်)များ၏ တန်းစီဇယား

dbe logo

>>Download ရယူရန် <<

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (အောက်တိုဘာလ မှ စက်တင်ဘာလအထိ) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများသို့ ခွဲဝေပေးသည့် ငွေလုံးငွေရင်း(တည်ဆောက်ရေး)စာရင်းချုပ်

dbe logo

>> Download ရယူရန် << >> Download ရယူရန် <<