အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆရာ၊ဆရာမများ၏ ICT နည်းပညာအရည်အသွေး ပိုမိုတိုးတက်စေရန်အတွက် ဖွင့်လှစ်သည့် Advanced Computer Training (2018)ဗဟိုအဆင့် သင်တန်း40628659_1887793664630376_180509199048900608_n
40646293_1887793707963705_3359086238505107456_n
40684803_1887793761297033_8223852577784070144_n

  • အခြေခံပညာဦးစီးဌာန Website လွှင့်တင်ခြင်းတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်နှင့် နှစ်စဉ်ကျင်းပ လျက်ရှိသော အခြေခံပညာဆရာ၊ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်း များပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်သည့်   National ICT Awards (Educational Project & Skill Competition) ပြိုင်ပွဲအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ် ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

–     သင်ကြားသည့်နေ့ရက်                 (၂၈-၈-၂၀၁၈)မှ(၃-၉-၂၀၁၈)(၇)ရက်တိတိ

–     သင်ကြားသည့်အကြောင်းအရာ – Creating Website and Webpage Design with                                         HTML, CSS နှင့် Uploading Website

–     သင်ကြားသည့်သူများ-                 Myanma Computer Company Limited (MCC)မှ                                      နည်းပြ(၃)ဦး

–     တက်ရောက်သူများ-                     တိုင်း/ပြည်နယ်(၁)ခုလျှင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများမှ (၁)ဦး၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှ(၁)ဦးနှင့် အခြေခံ ပညာကျောင်းများမှ PGDMA ဆရာ၊ဆရာမ(၁)ဦးစီ၊ စုစုပေါင်း(၃)ဦးစီဖြင့် သင်တန်းသားဦးရေ(၅၄)ဦးနှင့် အခြေခံပညာဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၊ စာရင်းအင်း/ ကွန်ပျူတာ/မှတ်တမ်းဌာနမှ(၄)ဦး၊ စုစုပေါင်းသင်တန်းသား၊သင်တန်းသူ(၅၈)ဦး

–     ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်           တက်ရောက်ပြီးသူများမှ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/            အစီအစဥ်       ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များမှ   ကွန်ပျူတာဝန်ထမ်းများနှင့်                                                     အဆိုပါ မြို့နယ်ရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများမှ PGDMA ဆရာ၊                                                                                    ဆရာမများအား ဆင့်ပွားသင်တန်းများ ပြန်လည်ပြုလုပ်                                                                               သွားမည်။Bookmark the permalink.

Comments are closed.