အလယ်တန်းအဆင့် Grade-6 သင်ရိုးသစ်မိတ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်သူများသင်တန်း/ဆွေးနွေးပွဲ (ပထမအကြိမ်)20181218_085231

20181217_080407

20181218_085231
အလယ်တန်းအဆင့် Grade-6 သင်ရိုးသစ်မိတ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်သူများသင်တန်း /ဆွေးနွေးပွဲ (ပထမအကြိမ်)ကို ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)တွင် (၁၈.၁၂.၂၀၁၈) မှ (၁၉.၁၂.၂၀၁၈ထိ) ကျင်းပခဲ့ပါသည်။သင်တန်းနည်းပြများအဖြစ် EYE အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ(၁၂)ဦး၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ရေးဆွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များ(CDT)(၁၂)ဦး၊ EU အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ(၂)ဦးက ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသားများအဖြစ် ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ (၅)ဦး၊ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှ(၄)ဦး၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန(ဆရာအတတ်ပညာ)မှ (၅)ဦး၊ ပညာရေးကောလိပ်များမှ(၁၄)ဦး၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန(တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် များအပါအဝင်)မှ (၂၇၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။Bookmark the permalink.

Comments are closed.