အလယ်တန်းအဆင့် Grade-6 သင်ရိုးသစ်မိတ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်သူများသင်တန်း/ဆွေးနွေးပွဲ (ဒုတိယအကြိမ်)dbe

အလယ်တန်းအဆင့် Grade-6 သင်ရိုးသစ်မိတ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်သူများသင်တန်း /ဆွေးနွေးပွဲ (ဒုတိယအကြိမ်)ကို ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)တွင် (၂၁.၁၂.၂၀၁၈) မှ
(၂၂.၁၂.၂၀၁၈) ထိကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းနည်းပြများအဖြစ် EYE အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ(၁၂)ဦး၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ရေးဆွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များ(CDT)(၁၂)ဦး၊ EU အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ(၂)ဦးက ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသားများအဖြစ်  ပညာရေးတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း၊ဖွံ့ဖြိုးရေး)မှ (၈)ဦး၊  အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန(ဆရာအတတ်ပညာ)မှ(၅)ဦး၊ ပညာရေးကောလိပ်များမှ(၁၁)ဦး၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန(တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များအပါအဝင်)မှ (၂၈၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါ သည်။Bookmark the permalink.

Comments are closed.