ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများ၊ ခရိုင်ပညာရေးမှူးရုံးများ၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများနှင့် အခြေခံပညာကျောင်းများရှိ အရာရှိများနှင့်ဝန်ထမ်းများအားလုံး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စdbe

>>> Download ရယူရန်<<<Bookmark the permalink.

Comments are closed.