Physical Fitness Dance သင်တန်း(၁/၂၀၁၉)FB_IMG_1547998589871

(၇-၁-၂၀၁၉)မှ (၁၈-၁-၂၀၁၉)ထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော Physical Fitness Dance သင်တန်းသို့ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် များရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများမှ ကာယပညာ ဆရာ၊ဆရာမ စုစုပေါင်း(၁၄၀)ဦးတက်ရောက်ခဲ့သည်။

FB_IMG_1548303107607 FB_IMG_1548303225516 FB_IMG_1548303099946 FB_IMG_1548303093475 FB_IMG_1548303076921Bookmark the permalink.

Comments are closed.