ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ စီမံကိန်း/စာရင်းအင်း/မှတ်တမ်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းများကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး၊ စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်း၊ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်းIMG20190211092904

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ စီမံကိန်း/စာရင်းအင်း/မှတ်တမ်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းများကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး၊စီမံကိန်း/စာရင်းအင်း/ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်း များနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲကို (၁၁-၂-၂၀၁၉) ရက် ၊ တနင်္လာနေ့တွင် အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ နေပြည်တော်၌ နံနက်(၉း၃၀) နာရီမှ (၁၅း၃၀)နာရီ အထိကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။

IMG20190211092904 IMG20190211092618

IMG20190211094616
ဒေါက်တာတင်မောင်ဝင်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ပညာ)(တာဝန်)၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း
IMG20190211103025
ဦးခင်အောင်ရီ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံကိန်း/စာရင်းအင်း)၊ခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသတင်းအချက်အလက်စနစ် (EMIS), School Mapping နှင့် Volunteer Teacher, BEAM တို့ကို ဆွေးနွေးပြောကြားခြင်း
IMG20190211105620
ဒေါ်ခင်အေးသန်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(ကွန်ပျူတာ/မှတ်တမ်း)၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ Telenor Myanmar နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ DBE Website တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် SMS ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပြုစု၍ Online တင်ခြင်း၊ Multimedia စာရင်းပြုစုခြင်း တို့ကို ဆွေးနွေးပြောကြားခြင်း
IMG20190211114415
ဒေါ်ယဉ်မွန်ဆွေ၊ ဦးစီးအရှိ(စာရင်းအင်း)၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ SDGs, MSDP,and NESP, SQASF, Hand Book and School Data တို့ကို ဆွေးနွေးပြောကြားခြင်း
IMG20190211111949
ဦးခိုင်ဇေယျာထွန်း၊ ဦးစီးအရာရှိ(စာရင်းအင်း)၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ ကျောင်းအုပ်ကြီးများ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုသင်တန်း ကို ဆွေးနွေးပြောကြားခြင်း
IMG20190211121120
ဦးအောင်သူရ၊ ဦးစီးအရာရှိ(စာရင်းအင်း) ၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အထောက်အကူပြုအစီအစဉ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် လချုပ်စာရင်းများကို ဆွေးနွေးပြောကြားခြင်း
IMG20190211140203
ဦးခင်မောင်ကျော်၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(မှတ်တမ်း) ၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ UNESCO-Ericsson Project, National ICT Award and Internet Connection တို့ကို ဆွေးနွေးပြောကြားခြင်း
IMG20190211133035
ဒေါ်ချိုချိုဝင်း၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံကိန်း)၊အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ ကျောင်းအခြေပြုလုပ်ငန်းခွင် ဆရာအတတ်ပညာ သင်တန်း(SITE) ကိုဆွေးနွေးပြောကြားခြင်း
IMG20190211143323
ဒေါ်စန်းစန်းဝေ၊ ဦးစီးအရာရှိ(စီမံကိန်း)နှင့် ဒေါ်နုဝါအေး၊ ဦးစီးအရာရှိ(စီမံကိန်း)၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ နိုင်ငံခြားပညာသင်လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးပြောကြားခြင်း
51732424_377704336356667_3313908684404293632_n
ဦးချမ်းသာ၊ ဦးစီးအရာရှိ(ကွန်ပျူတာနည်းပညာ)၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊အထက်တန်း ခွဲဝေကိစ္စများ ဆွေးနွေး ပြောကြားခြင်း
51612595_410241469551049_1024048889176522752_n
ဒေါ်ဝင်းမာလာ၊ ဦးစီးအရာရှိ(စာရင်းအင်း)နှင့် ဒေါ်ကေသီနွယ်၊ ဦးစီးအရာရှိ(မှတ်တမ်း)၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ မြို့နယ်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအစီအစဉ်(TEIP)ကို ဆွေးနွေးပြောကြားခြင်း
51585716_241232143446366_6028977723769094144_n
ဒေါ်သင်းထက်ထက်ဝေ၊ ဦးစီးအရာရှိ(စီမံကိန်း)၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ MoU လက်မှတ်ရေးထိုးဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ အခြေခံပညာကျောင်းအုပ်ကြီးများနှင့် ပညာရေးအရာရှိများတတ်ကျွမ်းမှု စံသတ်မှတ်ချက်အညွှန်းဘောင်ကို ဆွေးနွေးပြောကြားခြင်းBookmark the permalink.

Comments are closed.