စတုတ္ထတန်း(Grade-5)စာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ပါ သင်ခန်းစာပယ်ဖျက်ခြင်းကိစ္စdbe

စတုတ္ထတန်း(Grade-5)စာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ပါ(သင်ရိုးဟောင်း)(၂၀၁၅-၂၀၁၆) ပုံနှိပ်စာမျက်နှာ (၁၂)တွင်ပါရှိသော ဝံသာနုစိတ်ဓာတ်ကဗျာအား သင်ကြားခြင်းမပြုရန်နှင့် ပယ်ဖျက်ကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးများက ခရိုင်/မြို့နယ်/ကျောင်းများသို့ အဆင့်ဆင့်ညွှန်ကြားရန် အကြောင်းကြားပါသည်။

>>> Download ရယူရန်<<<Bookmark the permalink.

Comments are closed.