ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျုတာအသင်းချုပ်နှင့် ကွန်ပျူတာအသင်းများပူးပေါင်း၍ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနက Focal Point အဖြစ် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် National ICT Awards-2019 (Educational Project & Skills Competition) ပြိုင်ပွဲdbe

အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်

>> Download ရယူရန်<<Bookmark the permalink.

Comments are closed.