ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များရှိ အထက်တန်းပြများ လစ်လပ်စာရင်းdbe

၁။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အထက်တန်းပြလစ်လပ်စာရင်း >>Download ရယူရန်<<

 

၂။ ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ အထက်တန်းပြလစ်လပ်စာရင်း >>Download ရယူရန်<<

 

၃။ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အထက်တန်းပြလစ်လပ်စာရင်း >>Download ရယူရန်<<

 

၄။ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ အထက်တန်းပြလစ်လပ်စာရင်း >>Download ရယူရန်<<

 

၅။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အထက်တန်းပြလစ်လပ်စာရင်း >>Download ရယူရန်<<

 

၆။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အထက်တန်းပြလစ်လပ်စာရင်း >>Download ရယူရန်<<

 

၇။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့ပိုင်း)အတွင်းရှိ အထက်တန်းပြလစ်လပ်စာရင်း >>Download ရယူရန်<<

 

၈။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်း)အတွင်းရှိ အထက်တန်းပြလစ်လပ်စာရင်း >>Download ရယူရန်<<

 

၉။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အထက်တန်းပြလစ်လပ်စာရင်း >>Download ရယူရန်<<

 

၁၀။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အထက်တန်းပြလစ်လပ်စာရင်း >>Download ရယူရန်<<

 

၁၁။ မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အထက်တန်းပြလစ်လပ်စာရင်း >>Download ရယူရန်<<

 

၁၂။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အထက်တန်းပြလစ်လပ်စာရင်း >>Download ရယူရန်<<

 

၁၃။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အထက်တန်းပြလစ်လပ်စာရင်း >>Download ရယူရန်<<

 

၁၄။ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) အတွင်းရှိ အထက်တန်းပြလစ်လပ်စာရင်း >>Download ရယူရန်<<

 

၁၅။ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) အတွင်းရှိ အထက်တန်းပြလစ်လပ်စာရင်း >>Download ရယူရန်<<

 

၁၆။ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)အတွင်းရှိ အထက်တန်းပြလစ်လပ်စာရင်း >>Download ရယူရန်<<

 

၁၇။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အထက်တန်းပြလစ်လပ်စာရင်း >>Download ရယူရန်<<

 

၁၈။ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်အတွင်းရှိ အထက်တန်းပြလစ်လပ်စာရင်း >>Download ရယူရန်<<

 Bookmark the permalink.

Comments are closed.